Türkçe e-MBA

DEGREE: Master Degree
TÜRÜ : Tezsiz
SÜRE : 3 Dönem
DİLİ : Türkçe

PROGRAM İÇERİĞİ

İşletme biliminin amacı, çağın gelişen mal ve hizmet ihtiyacını ekonomik, rasyonel ve verimli biçimde karşılamaktır. Bu kapsamda programın içeriğini İşletmenin temel fonksiyonları, destek fonksiyonları ve işletmecilik alandaki çağdaş gelişmeler oluşturmaktadır.

Program, üç eğitim dönemini kapsamaktadır. Her dönem 14 haftalık bir eğitim süresinden oluşmaktadır. Programın Ders dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
ISLE501 Çağdaş İşletmecilik 3 7,5
ISLE503 Ekonomi Teorisi 3 7,5
ISLE505 Örgüt Teorisi 3 7,5
ISLE507 Muhasebe 3 7,5

2. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
ISLE502 Finansal Yönetim 3 7,5
ISLE504 Üretim Yönetimi 3 7,5
ISLE506 Mali Tablolar Analizi 3 7,5
İY-207* Bilgi Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları 3 7,5

*2014-15 Bahar Dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler bu dersi almakla yükümlü değildir

3. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
ISLE508 Pazarlama Yönetimi 3 7,5
ISLE511 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 7,5
ISLE555 Araştırma Yöntemleri 3 7,5
ISLE598 Dönem Projesi - 15

 

DERS BAŞARISI

Bir dersten başarılı sayılabilmek gereli not en az 70 (CC) dir.

PROGRAM BAŞARISI

Kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan ve en az 2,75 genel not ortalamasına sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

Önemli Not: 4 Şubat 2016 tarihinden önce kayıt yaptıran öğrencilerimizin diplomaya hak kazanmaları için 2,75 genel not ortalaması şartı aranmaz. Bu durumda olan öğrencilerimiz kredili derslerini ve bitirme projesini başarıyla tamamladıklarında Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

DİPLOMA

Uzaktan eğitim yüksek lisans programını başarıyla tamamladığınızda Atılım Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip YÖK tarafından onaylı yüksek lisans diplomasına sahip olursunuz.

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Kaydınız tamamlandıktan sonra askerlik tecil işlemleri ile ilgili resmi kurumları bilgilendirme işlemleri üniversitemizce gerçekleştirilmektedir. Askerlik şubenize EKC2 belgesi tarafımızca gönderilmektedir.

ISLE501, Çağdaş İşletmecilik

İşletme Yönetimi, ekonomik bir birim olarak işletme, işletme çeşitleri ve hukuki bir birim olarak işletme

ISLE503, Ekonomi Teorisi

Giriş, arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

ISLE505, Örgüt Teorisi

Klasik, Neo klasik yönetim anlayışlarının doğuş nedenleri, temelleri, eleştiriler, insana ve yapıya verdiği önem, bugüne katkıları. Çağdaş Örgüt teoriler; sistem yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, durumsallık ve çevre yaklaşımı temelleri, bugüne katkıları, sürekli gelişme geliştirme yaklaşımları, güncel kavramlar, müşteri bilinci, toplam kalite yönetimi, temelleri, özellikleri, kalite anlayışı. T.K.Y. liderlik ve motivasyon anlayışında değişmeler, örgütlerin yeniden yapılandırılmaları, örgüt gelişmelerinin süreçleri.

ISLE507, Muhasebe

Muhasebenin kurumsal yapısı ve işleyiş esasları ile ilgili temel düzeyde bilgi sağlamak

ISLE502, Finansal Yönetim

İşletmelerin dönen varlıklarının, duran varlıklarının ve kısa vadeli borçlarının yönetim prensiplerini vermek

ISLE504, Üretim Yönetimi

Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ve teknikleri öğrencilere aktarmak, üretim yönetimi alanındaki stratejik kararlara ilişkin temel bilgileri vermek, üretim yöneticilerinin kalite, maliyet, hız ve esneklik boyutunda rekabet etmelerinin yollarını göstermek

ISLE506, Mali Tablolar Analizi

Finansal tabloların tanıtılması, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend analiz, oran analizi

IY-207, Bilgi Yönetim Sistemleri ve Uygulamaları

Bilgi yönetim sistemlerinin temelleri, bilgi yönetim sistemlerinin stratejik rolü, işletmelerde karar verme, bilgi yönetim sistem türleri

ISLE508, Pazarlama Yönetimi

Planlama ve planlama ile ilgili kavramlar. Strateji, politika, taktik, yöntem ve hedef gibi kavramlar. Planlama kavramı ve stratejik planlama, stratejik gelişme planları, büyümeye yönelik stratejiler, bu stratejilerin uygulanması ile işletme fonksiyonları için geliştirilmesi gereken strateji ve politikalar

ISLE511, İnsan Kaynakları Yönetimi

Çeşitli disiplinlerde yüksek öğrenimini tamamlayan adaylara temel insan kaynakları felsefesini benimseterek İK operasyonlarının bu felsefe dahilinde algılanması ve uygulanmasını sağlamak

ISLE555, Araştırma Yöntemleri

Ders araştırma stratejileri, tasarımları ve teknikleri hakkında derinlemesine analizleri içermektedir. Bu analizler çeşitli sorunsallar etrafında örgütlenerek pratik uygulamalar üzerinden çözülmeye çalışılacaktır.

ISLE598, Dönem Projesi

Üç dönem süren eğitim sonunda mezun olmak için hazırlanan proje ödevidir.

Program Koordinatörü
Yrd. Doç Dr. Şule TUZLUKAYA

Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Altan ÖZKİL
Yrd. Doç. Dr. Gürsan ŞENALP
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Zeki YANIK
Yrd. Doç.Dr. Gözde Yılmaz
Yrd. Doç.Dr. Burcu Dinçergök
Dr. Numan Aksoy
Öğr. Gör. Dr. İsmet DEMİRKOL

KOŞULLAR

Lisans diplomasına sahip olmak
Bu program için ALES şartı aranmamaktadır.
Program dili Türkçe olup Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU

Yüksek lisans başvuruları Ocak ve Ağustos aylarında internet sitemiz üzerinden online olarak alınmaktadır. Uluslararası öğrencilerin başvuruları zaman sınırı olamadan bu linkten yapılabilmektedir.

Başvurular sonucu kabul şartlarını yerine getiren öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmede sonucunda ilk 50 adayımız asil, İkinci 50 adayımız ise yedek olarak kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Programa kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adaylarımızın listesi sitemizden yayınlanacaktır.

Öncelikle Asil adaylarımız için bir kayıt süresi tanınacaktır. Asil kayıt süresi bitiminde kontenjanda boşluk olması halinde asil ve yedek listeden başvuru önceliğine göre kayıt alınacaktır.

KAYIT

Kesin Kayıtlar Atılım Üniversitesi İncek Kampüs Öğrenci İşleri Merkezinde (Atlım Üniversitesi , Kızılcaşar Mahallesi, İncek/Ankara) şahsen başvuru ile yapılacaktır.

Ankara dışından başvuru yapanlar tüm belgeler eksiksiz olarak Uzaktan Eğitim koordinatörlüğüne kargo ile gönderilebilir. (Eksik ve hatalı belgesi olanların kaydı tamamlanmaz.)

Kargo Adresi : Atlım Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü , Kızılcaşar Mahallesi, İncek / Ankara

  • Online Başvuru Formunun Çıktısı
  • Online başvuru ücret dekontu (100 TL)
  • Noter veya “Aslı Gibidir” onaylı arkalı önlü Lisans Geçici Mezuniyet/Diploma fotokopisi
  • Noter veya “Aslı Gibidir” onaylı arkalı önlü Transkript fotokopisi
  • Noter veya “Aslı Gibidir” onaylı arkalı önlü Nüfus cüzdan fotokopisi
  • 6 Adet arkasında adınız ve soyadınız ve TCK no yazılı vesikalık fotoğraf.
  • Erkekler için Askerlik durum belgesi
  • Bayanlar için evlilik cüzdan fotokopisi
  • Birinci dönem ücretnin yatırıldığına dair dekont  (6.500 TL)

BANKA HESAP BİLGİLERİ

DENİZBANK ANKARA TİCARİ MERKEZ ŞUBESİ
280 3832-368 TL Hesabı IBAN TR420013400000280383200080
IBAN bilgilerini telesekreterden dinleyebilmek için lütfen 0312 586 80 81’i tuşlayınız.

YABANCI UYRUKLU PERSONEL

Hemen başvurmak için tıklayınız.

Daha fazla bilgi için Uluslararası Merkeze başvurunuz.

DERS SEÇME

Kayıtlı Öğrencilerimiz Üniversitemiz Öğrenci Yönetim Sistemi (ATACS) üzerinden derslerini seçerler. Dersler danışmanlarca onaylandığında kesinleşir.

DERS İÇERİKLERİ

Her dersin içerik sayfasında, ders izlencesi, derse ait sunular, metin dosyaları, görseller, videolar, konu ile ilgili dış linkler, online sınavlar bulunmaktadır. Bu içeriklere 24 saat internet üzerinden erişim sağlamanız mümkündür.

Kaydı kesinleşen derslerinizin içeriklerine Öğrenme Yönetim Sistemine (MOODLE) giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Moodle’da üst çubukta bulunan derslerim menüsünde üzerinize kayıtlı dersler görülecektir.

CANLI DERSLER

Her ders için haftada en az 1 saat canlı ders yapılmaktadır. Planlı olan canlı ders saatlerinde dersin sitesinde önceden yayınlanmaktadır. Ders saatinde öğretim elemanı dersin linkine tıklayarak online olmaktadır. Kamera görüntülü ve sesli olarak öğretim elemanımız dersini vermektedir. Canlı dersler esnasında öğretim elemanınızla sesli, görüntülü ve metin tabanlı (chat) olarak iletişim kurabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Canlı derslerinizi takip edebilmek için gerekli minimum donanım ve internet bağlantısına sahip olmalısınız.

Canlı dersler öğretim elemanımızın mazereti nedeniyle yapılamayacağı ya da teknik bir sorun yaşanarak yapılamadığında telafi dersi planlanarak Öğretim Yönetim Sisteminden sizlere duyurulmaktadır.

Canlı dersler kayıt edilmektedir. Kaydedilen canlı derslerin kayıtlarına ders sayfasında “Canlı Ders Kayıtları” linkinden ulaşmak mümkündür.

Örnek Canlı Ders

Uzaktan eğitim programlarında başarı notu 100 tam puan üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Ara sınavın başarı puanına katkısı : %20
Ödev ve projelerin başarı puanına Katkısı : %15
Yarı yıl sonu sınavının başarı puanına etkisi : %65

ARA SINAVLAR

Ara sınavlar online olarak çoktan seçmeli olarak yapılır. Ara sınavlara akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında dersin web sayfasından giriş yaparak katılmalısınız. Ara sınav notları Öğrenci Yönetim Sisteminden online olarak öğrenilebilir.

ÖDEV ve PROJELER

Ödev ve projeler öğretim elemanlarımız tarafından Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden online olarak verilir. Ödev ve proje teslimi aynı şekilde belirtilen süreler içerisinde Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden ders sayfanızdan online olarak yapılır. Ödevler ve projeler öğretim elemanı tarafından online olarak değerlendirilerek not verilir. Değerlendirme süreci bittiğinde ödev ya da proje notları Öğrenci Yönetim Sisteminden online olarak öğrenilebilir.

YARI YIL SONU SINAVI

Yarı yıl sonu sınavları kampüs ortamında akademik takvimde ilan edilen tarihte Pazar Günleri 12:00-17:00 arasında koordinatörlük tarafından ilan edilen derslik ve salonlarda yapılır. Yarı yıl sonu sınavları çoktan seçmeli olarak yapılır. Uzaktan eğitim koordinatörlüğünce optik olarak değerlendirildikten sonra yarı yıl sonu notları Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilir.

BÜTÜNLEME SINAVI

Bütünleme sınavları kampüs ortamında akademik takvimde ilan edilen tarihte Pazar Günleri 12:00-17:00 arasında koordinatörlük tarafından ilan edilen derslik ve salonlarda yapılır. Bütünleme sınavları çoktan seçmeli olarak yapılır. Uzaktan eğitim koordinatörlüğünce optik olarak değerlendirildikten sonra Bütünleme Sınav notları Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilir. Bütünleme Sınav notu dönem sonu geçme notu olarak değerlendirilir. Bütünleme sınavının mazereti yoktur.

Önemli Not: 29.12 2015 gün ve 10 Sayılı Senato kararınca 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren Bütünleme Sınavları yapılmayacaktır.

MAZERET SINAVI

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

HARF NOTLARI

Her dönemin sonunda koordinatörlüğümüzce Öğretim Yönetim Sistemindeki notlarınız ağırlıklarına göre (Arasınav%20+Ödev%15+Final%65) hesaplanarak harf notlarına dönüştürülerek öğretim elemanlarına gönderilmektedir.

Önemli Not: Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü hiçbir şekilde dönem sonu başarı notu yayınlamaz.

Ders notları ara sınav, yarı yıl sonu sınavı ve ödev ya da proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devam göz önünde bulundurularak öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile takdir olunur.

AA    4.00
BA    3.50
BB    3.00
CB    2.50
CC    2.00
DC    1.50
DD    1.00
FF    0.00

Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
I: Eksik
S: Yeterli
U: Yetersiz
P: Gelişmekte Olan
NI: Not Ortalamasına Katılmayan,
NA: Devamsızlık

Öğretim elemanları derslerine ait öğrenci notlarını Öğretim Yönetim Sistemine (ATACS) girerek kesinleştirir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından son teslim tarihinden sonrasında kesinleşen notlar ilan edildikten sonra öğrencilerimiz yarıyıl sonu başarı notlarını Öğrenci Yönetim Sisteminden öğrenebilirler.

1. Dönem ücreti : 6.500 TL
2. Dönem Ücreti : 3.000 TL
3. Dönem Ücreti : 3.000 TL

1. Dönem ücreti :  3.000 $
2. Dönem Ücreti :  1.750 $
3. Dönem Ücreti :  1.750 $

Program ücreti tezsiz programlar için 3 dönemi kapsar. Bu süre içerisinde programı tamamlayamayan öğrenciler takip eden her dönem için program ücretinin %20’sini öder. Süresinden önce programı tamamlayan,bir kısım derslerden muafiyet hakkı elde eden öğrenciler program ücretinin tamamını öderler.

Program süresi boyunca kitap, materyal vs. gibi kaynaklar için ayrıca ek ücret ödenmez. Öğretim Yönetim Sistemi üzerindeki ders içeriklerine ders kaydınız olduğu süreler boyunca erişebilirsiniz.

2014-2015 BAHAR DÖNEMİ(DAHİL) İLE 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ(DAHİL) KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAM ÜCRETİ

Program Toplam Ücreti       : 9.350 TL (11 Ders x 850 TL)
Dönem ücreti : 3.400 TL (4 Ders x 850 TL)
Dönem Ücreti : 2.550 TL (3 Ders x 850 TL)
Dönem Ücreti : 3.400 TL (4 Ders x 850 TL)
Tezsiz Ders Tekrarı             : 850 TL

İzinli Sayılma / Kayıt Dondurma : Her Bir Dönem İçin 850 TL

2014-2015 BAHAR DÖNEMİNDEN ÖNCE KAYIT OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN PROGRAM ÜCRETİ

Toplam 3 Akademik Dönem İçin: 4.800 $

3. dönem sonunda programı zamanında tamamlamayan öğrenciler 4. yarı yıl ve sonrasında aşağıda belirtildiği gibi ücret ödemesi gerekmektedir:

Dönemde 1 ders için : 400 $
Dönemde 2 ders için : 800 $
Dönemde 3 ve daha fazla ders için : 1600 $

BANKA HESAP BİLGİLERİ

Denizbank Başkent Kurumsal Şubesi – 3010
280 3832-369 Dolar Hesabı IBAN TR150013400000280383200081
280 3832-368 TL Hesabı IBAN TR420013400000280383200080
IBAN bilgilerini telesekreterden dinleyebilmek için lütfen 0312 586 80 81’i tuşlayınız.

TEKNİK / SİSTEM KONULARI

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ (MOODLE)

Hüseyin DÖLEN
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Sistem Yöneticisi
huseyin.dolen@atilim.edu.tr
0 312 586 8477

CANLI DERSLER (BigBlueButton)

Hüseyin DÖLEN
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Sistem Yöneticisi
huseyin.dolen@atilim.edu.tr
0 312 586 8477

KAYIT ve MEZUNİYET/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Aslıhan TOKER SİPAHİ
Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Sekreter
aslihan.tokersipahi@atilim.edu.tr
0 312 586 8833

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

ic.atilim.edu.tr
ic@atilim.edu.tr

Telephone: +90 (312) 586 82 70
Cell Phone: +90 (530) 373 54 28
Fax: +90 (312) 586 80 91

DERSLER VE DİĞER AKADEMİK KONULAR

Öğrenci numaranız 122,131,132,142,151,152 ve 161 başlıyorsa danışman

Yrd.Doç.Dr. Şule TUZLUKAYA
Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi  – Program Koordinatörü
sule.tuzlukaya@atilim.edu.tr
0 312 586 8612

Öğrenci numaranız 162 ile başlıyorsa danışman

Ar.Gör. Anıl GÖKER
anil.goker@atilim.edu.tr
0 312 586 8665

MALİ KONULAR

Sibel ÖZCAN
Atlım Üniversitesi Eğitim-Öğretim Geliri Müdürlüğü – Uzman
sibel.ozcan@atilim.edu.tr
0312 586 8130

İlkay KOCAİMAMOĞLU
Atlım Üniversitesi Eğitim-Öğretim Geliri Müdürlüğü – Uzman
ilkay.kocaimamoglu@atilim.edu.tr
0312 586 8120

e-MBA Sıkça Sorulan Sorular

Evet!

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler (program bitmeden en geç üçüncü dönem içerisinde başvuru yapılması gereklidir), başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

Evet!

Tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Türkçe e-MBA