Bilgisayar Programcılığı Uzaktan Eğitim Önlisans Programı

DÜZEY : Ön Lisans
SÜRE : 4 Dönem
DİLİ : Türkçe

PROGRAM İÇERİĞİ

Gelişen bilişim sektörünün hemen hemen tüm alanlara entegrasyonu, toplumun tüm kesimlerinde bilgisayar teknolojileri konusunda bilgi birikimi sahibi olma zorunluluğu doğurmuştur. Sektörün baş döndürücü hızdaki gelişimi beraberinde bilgisayar teknolojileri alanında eğitimli iş gücü açığını da getirmiştir.

Atılım Üniversitesi ülkemizin bu ihtiyacına cevap vermek amacıyla, Bilgisayar Programcılığı Ön lisans Programını uzaktan eğitim yöntemi ile başlatmıştır. Ortak zaman ve mekan zorunluluğunu ortadan kaldıran ve geniş bir bilgi havuzunu ortak kullanıma açan İnternet’in yoğun olarak kullanıldığı bu programda, piyasanın güncel ihtiyaçlarına uygun içerikler öğretilecektir.

Program, bilgisayar operatörlüğü, bilgisayar programcılığı, web programcılığı, web ve görsel tasarımcılık, sistem yöneticiliği, veri tabanı yönetimi uzmanlığı, bilgisayar donanım teknikerliği ve daha pek çok alanda uzmanlaşma ortamı sağlamaktadır. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının mevcut ve gelecekteki işsiz gençlere yada çalışanlara işinde yükselme olanakları sağlayabilecek ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Program, dört eğitim dönemini kapsamaktadır. Her dönem 14 haftalık bir eğitim süresinden oluşmaktadır. Programın Ders dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
BP-101 Algoritma ve Algoritmaya Giriş 3 5
BP-103 Bilgisayar Donanımı 3 5
BP-105 Entegre Ofis 3 5
BP-107 Genel İşletme 2 3
MATH-191 (MAT-101) Matematik I 3 6
TURK-401 Türk Dili ve Kuralları I 2 2
ENG-131 (MYİ-101) Uzaktan Eğitim Temel İngilizce I 2 4

2. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
BP-102 Veri Yapıları 3 5
BP-104 Grafik ve Animasyon 3 5
BP-106 Nesneye Yönelik Programlama 3 6
MATH-192 (MAT-102) Matematik II 3 6
HİST-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2
TURK-402 Türk Dili ve Kuralları II 2 2
ENG-132 (MYİ-102) Uzaktan Eğitim Temel İngilizce II 2 4

3. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
BP-201 Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 6
BP-203 Web Teknolojileri 3 6
BP-205 İnternet Programcılığı I 3 6
BP-207 Bilgisayar Ağları ve İnternet 3 6
ENG-231 (MYİ-B103) Uzaktan Eğitim Temel İngilizce III 3 4
HIST-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 2

4. Dönem
Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

AKTS
BP-202 Internet Programcılığı II 3 6
BP-204 İşletim Sistemleri 3 6
BP-206 Bitirme Projesi 2 6
BP-208 İleri Düzey Programlama 3 6
BP-210 Sistem Analiz ve Tasarımı 3 6

DERS BAŞARISI

Bir dersten başarılı sayılabilmek gereli not en az 60 (DD) dir. Bir dersten FF, FD, NA, W ve U notu alan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadır.

PROGRAM BAŞARISI

Genel not ortalaması en az 2.00 olup ders programlarında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

DİPLOMA

Uzaktan eğitim ön lisans programını başarıyla tamamladığınızda Atılım Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası geçerliliğe sahip YÖK tarafından onaylı  ön lisans diplomasına sahip olursunuz.

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Kaydınız tamamlandıktan sonra askerlik tecil işlemleri ile ilgili resmi kurumları bilgilendirme işlemleri üniversitemizce gerçekleştirilmektedir. Askerlik şubenize EKC2 belgesi tarafımızca gönderilmektedir.

Staj Açıklaması

 1. Öğrenci BP 206 aldığı dönemde STAJ yapmak için de iş yeri arar ve bulur.
  Stajı bitireceği tarihin FİNALLER öncesine denk gelmesi; Not olarak Transkriptine işlenmesi açısından önemlidir.
  Finallere kadar Stajını bitiremeyen öğrenci “NA” notu almaktadır. Mezun durumunda ise bu notu “S” oluncaya kadar bekler.
  Stajını Finaller sonrası bir sonraki akademik döneme kadar yapanlar Yönetim Kurulu kararı ile “S” veya “”U” notunu alırlar.
  Bir sonraki döneme sarkan stajlar eğer tek ders durumunda beklemede ise Tek Dersten Beklemeli duruma alınırlar.
  Tek Dersten beklemede ise ücretini yatırıp o dnemin sonunda Tek Dres Sınavları tarihinde bir not almaktadırlar.
 2. Staj yerini ayarlayan öğrenci Staja başlamasına en az 3 hafta kala Staj yapacağı yerden alacağı Kabul Yazısı ile
  Bölüm başkanlığına bilgi verir ve gerekli formu doldurduktan sonra Çalışma Sigortasının Üniversite tarafından ödenmesine
  zaman vermiş olur.
 3. Staj Yapan öğrencinin çalışmaları Staj yaptığı kurumca resmi bir belge ile Üniversiteye sunulur ve öğrenci buna göre notunu alır.
 4. Stajdan muaf olma durumu olanlar; ki bu öğrenciler halen Bilişim Sektöründe çalışmakta veya uzunca süre Bilişim sektöründe çalışmışlar ise
  Durumlarını “tevsik edici belge” ile Bölüm Başkanlığına bir “dilekçe” verirler ve onaylanırsa “S” notu ile muafiyetleri sağlanmaktadır.

Özalp TOZAN
Öğr.Gör.
Bölüm Başkanı

Staj Dosyalar

Myo Staj Yonergesi İndirmek İçin Tıklayın
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği İndirmek İçin Tıklayın
Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları Yönergesi İndirmek İçin Tıklayın
Yüksek Lisans Bitirme Projesi Örneği İndirmek İçin Tıklayın
BTP Staj Kurum Yazısı Formu İndirmek İçin Tıklayın
Örnek Staj Dosyası İndirmek İçin Tıklayın
Staj Raporu Formatı İndirmek İçin Tıklayın
TKIS Staj Kurum Yazısı Formu İndirmek İçin Tıklayın

1.DÖNEM DERSLERİ

BP-101, Algoritma ve Algoritmaya Giriş

Bilgi Saklamamanın kavranması. Algoritma ve Program Akış Şemalarının anlaşılması ve nasıl kullanıldığının kavranması. Programlama Dilleri hakkında temel bilginin edinilmesi. C Programlama Dilinin Temel Özellikleri. Girdi / Çıktı Komutları. Seçme ve Döngü Komutları ve Özellikleri. Fonksiyonlar. Göstergeler. Diziler. Dizgiler. Yapılar. Metin Dosyaları.

BP-103, Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Bileşenleri ve Özellikleri. Verilerin Bilgisayarda Gösterimi. Merkezi İşlem Birimi, Ana kart ve Veri Yolları, BIOS, Girdi/Çıktı Birileri ve Bellek gibi bileşenlerin görevleri. Veri Depolama hakkında temel bilgiler. İşletim Sistemleri hakkında temel bilgiler. Bir Bilgisayarın Temel Parçaları ile Oluşturulması. Bakım ve Onarım için Temel Bilgiler. Bilgisayara Ek Donanımların Kurulumu. Bilgisayar Ağlarına Giriş ve Temel Donanımları. İnternet.

BP-105, Entegre Ofis

Kullanım amaçları doğrultusunda kategorilere ayrılan ve Ofis Programı adı altında toplanan temel yazılımların bir ders müfredatı içerisinde öğretilmesi, gereksiz detaylara kaçmadan belli bir zaman dilimi içerisinde öğrenciye gerekli olan  temel kavramların verilmesini ve bilgisayar yazılımları konusunda sağlam bir temelin atılmasını sağlayacaktır.

BP-107, Genel İşletme

İşletme yönetimi, ekonomik birim olarak işletme, işletme çeşitleri, hukuki şekilleri bakımından işletme çeşitleri

MATH-191 (MAT-101), Matematik I

TURK-401 Türk Dili ve Kuralları I

Dilin özelliklerini, dil türlerini ve dilbilgisinin dallarını bilir.
Yeryüzündeki dillerle birlikte Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenir. Türkçenin tarihsel gelişimini anlatır.
Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini anlatır. Türkçede kullanılan kelimeleri ses özellikleri bakımından inceler. Türkçede kullanılan kelimelerin ses özelliklerine bakarak Türkçe kökenli olup olmadığını tespit eder. Türkçede kullanılan kelimelerde görülen ses olaylarını açıklar. Türkçenin biçim bilgisi özelliklerini (yapım eklerini) öğrenir.

ENG-131 (MYİ-101), Uzaktan Eğitim Temel İngilizce I

Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelere içermektedir. Bu aktiviteler yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgularda dersin içeriğine alınmıştır.

2. DÖNEM DERSLERİ

BP-102, Veri Yapıları

Dizilerin kavranması. Uçların kavranması. Yapılar ve Bileşimlerin kavranması. Özyinele Fonksiyonların kavranması ve kullanılması. Yığın, Kuyruk ve İkili Arama Ağaçlarının kavranması, C programlama dili kullanılarak hayata geçirilmesi ve problem çözümünde kullanılması.

BP-104, Grafik ve Animasyon

Grafik ve animasyonla ilgili temel kavramlar, vektörel çizimler, yazı işlemleri, Bitmap resimlerde alan seçimleri,  Bitmap resimlerde biçimlendirme işlemleri, katman yapısı, Bitmap resimlere efekt uygulama, animasyonla ilgili temel kavramlar, animasyon oluşturma.

BP-106, Nesneye Yönelik Programlama

Fonksiyon ve kapsam kuralları. Sınıf tanımı. Miras. Çok işlevlilik. Operatör yüklemesi. Fonksiyon ve Sınıf şablonları. Kural dışı durum işleme. Girdi/Çıktı. Nesne tabanlı kavramlar C++ dili kullanılarak tanıtılır.

MATH-192 (MAT-102), Matematik II

Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler, Determinatlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Fonksiyonun Maksimum ve Minimum Değerleri, İntegral, Alan,  Hacim ve Ağırlık Merkezi Hesapları, Diferansiyel Denklemler, İstatistik.

HİST-101, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İnkılap Tarihine Giriş, Osmanlı İmparatorluğu: Konumu, Yapısı, Çöküşü. Batılılaşma çalışmaları, 1. Dünya Savaşı: Sebep ve Sonuçları, Anadolu’nun işgali, Bağımsızlık Mücadelesinin Başlangıcı ve Atatürk.

TURK-402, Türk Dili ve Kuralları II

Dilin özelliklerini, dil türlerini ve dilbilgisinin dallarını bilir.
Yeryüzündeki dillerle birlikte Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenir. Türkçenin tarihsel gelişimini anlatır.
Türkiye Türkçesinin ses bilgisi özelliklerini anlatır. Türkçede kullanılan kelimeleri ses özellikleri bakımından inceler. Türkçede kullanılan kelimelerin ses özelliklerine bakarak Türkçe kökenli olup olmadığını tespit eder. Türkçede kullanılan kelimelerde görülen ses olaylarını açıklar. Türkçenin biçim bilgisi özelliklerini (yapım eklerini) öğrenir.

ENG-132 (MYİ-102), Uzaktan Eğitim Temel İngilizce II

Bu ders öğrencilerin başlangıç düzeyde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilerin geliştirilmesine yönelik aktivitelere içermektedir. Bu aktiviteler yetenekler, tarihler, sağlık problemleri, yer tarifleri, boş zaman aktiviteleri, biyografik bilgiler, telefon konuşmaları gibi çeşitli alanlarda işlenmiştir. Öğrencilerin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olması amacıyla çeşitli kültürlere ait olgularda dersin içeriğine alınmıştır.

3. DÖNEM DERSLERİ

BP-201, Veri tabanı Yönetim Sistemleri

Veri tabanı Sistemleri kavramları. Varlık-İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Varlık-İlişki (GVİ) ile veri modellemesi. İlişkisel veri modelleme. Dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları. İlişkisel cebir. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language-SQL). Veri tabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu. Veri tabanı yönetimine giriş.

BP-203, Web Teknolojileri

İnternet ile ilgili temel bilgiler, web ile ilgili temel kavramlar, web tarayıcıları, kişisel web güvenliği, gizlilik ve erişim denetimi, web sunucuları, web programlama teknolojileri

BP- 205, İnternet Programcılığı I

İnternet altyapısı. Word Wide Web. HTTP. Web tarayıcıları. İşaretleme dilleri. HTML. W3C’nin iskelet yapısı. CSS Programlama. JavaScript programlama. Animasyon geliştirme. ActionScript.

BP-207, Bilgisayar Ağları ve İnternet

Bilgisayar ağları ve iletişimin temel kavramları. Ağ donanımları ve işlevleri. Bilgisayar ağ yapıları. OSI çok katmanlı ağ modeli. TCP/IP ağ protokol kümesi. IP adresi. Yaygın kullanılan ağ protokolleri (alan adı hizmeti, e-posta alma, e-posta gönderme, web, dosya aktarım). Internet ağ modeli katmanları ve fonksiyonları. Ağ içerisinde paket yönlendirme ve yol çözümleme.

ENG-231 (MYİ-B103), Uzaktan Eğitim Temel İngilizce III

Ders süresince öğrencilerin kelime bilgisi, dilbilgisi ve temel iletişim becerilerini öncelikle kendi alanlarında orta düzey ingilizce ile geliştirmeleri beklenmektedir. Program içerisinde sunulan değişik aktivitelerin yanısıra öğrencilere bilgisayarın günlük hayatta kullanımı, bilgisayar çeşitleri ve temel parçaları, girdi-çıktı-saklama aygıtlarının yanısıra bilgisayar kullanılarak yapılan işler ve çalışma alanlarında da farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır.

HIST-102, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin İlanı, Atatürk İlkeleri, Türk Devrimi, 2. Dünya savaşı ve sonrasında Türkiye, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi.

4. DÖNEM  DERSLERİ

BP-202, İnternet Programcılığı II

PHP’ye giriş, Değişkenler, Aritmetik işlemler, Karşılaştırma işlemleri, Döngüler, Dizinler, Formlar, Fonksiyonlar, Dosya işlemleri, Cookie ve session, Veritabanı işlemleri, Web güvenliği, Nesneye-dayalı programlamanın temel kavramları

BP-204, İşletim Sistemleri

İşletim sistemleri hakkında genel bilgi ve tarihçesi, Windows ve Linux kurulumu. Windows komut satır komutları. Unix komut satır komutları. İşletim sistemleri konseptleri (işlemler, hafıza …). Unix komut satır programlama. Mantıksal koşullar ve döngüler.

BP-206, Bitirme Projesi

Öğrencileri 4 dönemlik eğitimleri süresince öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmek amacıyla hazırlanacak olan ön lisans bitirme projesidir.

BP-208, İleri Düzey Programlama

Java’ya Giriş. Yordamsal Java. Nesneler ve Kalıtlar. Nesneye Yönelik Tasarım ve UML. Appletler. LayoutManager, Window ve Dialog. Girdi/Çıktı ve Akışlar.

BP-210, Sistem  Analiz ve Tasarımı

Nesne tabanlı kavramlara giriş. Modelleme kavramları. İster analizi ve modelleme. Nesne tabanlı sistem analizi. Nesne tabanlı sistem tasarımı. Nesne kısıt dili. Tasarım motifleri (giriş düzeyinde).

KOŞULLAR

 • Bilgisayar Programcılığı Puan Türü YGS-1
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinden mezun olan öğrenciler ÖSS puanı aranmaksızın mezun oldukları alanlarında ön lisans bölümlerine başvurabilirler.
 • ÖSYM kılavuzundaki 6C Tablosunda belirtilen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları ise sınavsız geçiş ile kaydolabilirler.
 • Örgün eğitimden uzaktan eğitim ön lisans programlarına geçiş “Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri” ve “Üniversitemiz Yönetmeliklerine” uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan programlarda öğrenci olabilmek için bu programları ÖSS’de tercih etmek ve (baraj puan ve üstü alarak) yerleşmiş olmak gereklidir.

ÖNLİSANS KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Banka makbuzu
 • ÖSYM tarafından gönderilen Sonuç Belgesi
 • Lise Diploması veya Mezuniyet Belgesi
 • 12 Adet fotoğraf 5. Nüfus Cüzdanı Sureti
 • İkametgah Belgesi
 • Askerlik çağına gelmiş erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına dair” resmi belge.

BANKA HESAP BİLGİLERİ

DENİZBANK ANKARA TİCARİ MERKEZ ŞUBESİ
280 3832-368 TL Hesabı IBAN TR420013400000280383200080
IBAN bilgilerini telesekreterden dinleyebilmek için lütfen 0312 586 80 81’i tuşlayınız.

DERS SEÇME

Kayıtlı Öğrencilerimiz Üniversitemiz Öğrenci Yönetim Sistemi (SİS) üzerinden derslerini seçerler. Dersler danışmanlarca onaylandığında kesinleşir.

DERS İÇERİKLERİ

Her dersin içerik sayfasında, ders izlencesi, derse ait sunular, metin dosyaları, görseller, videolar, konu ile ilgili dış linkler, online sınavlar bulunmaktadır. Bu içeriklere 24 saat internet üzerinden erişim sağlamanız mümkündür.

Kaydı kesinleşen derslerinizin içeriklerine Öğretim Yönetim Sistemine (MOODLE) giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Moodle’da üst çubukta bulunan derslerim menüsünde üzerinize kayıtlı dersler görülecektir.

CANLI DERSLER

Her ders için haftada en az 1 saat canlı ders yapılmaktadır. Planlı olan canlı ders saatlerinde dersin sitesinde önceden yayınlanmaktadır. Ders saatinde öğretim elemanı dersin linkine tıklayarak online olmaktadır. Kamera görüntülü ve sesli olarak öğretim elemanımız dersini vermektedir. Canlı dersler esnasında öğretim elemanınızla sesli, görüntülü ve metin tabanlı (chat) olarak iletişim kurabilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Canlı derslerinizi takip edebilmek için gerekli minimum donanım ve internet bağlantısına sahip olmalısınız. Canlı derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Canlı dersler öğretim elemanımızın mazereti nedeniyle yapılamayacağı ya da teknik bir sorun yaşanarak yapılamadığında telafi dersi planlanarak Öğretim Yönetim Sisteminden sizlere duyurulmaktadır.

Canlı dersler kayıt edilmektedir. Kaydedilen canlı derslerin kayıtlarına ders sayfasında “Canlı Ders Kayıtları” linkinden ulaşmak mümkündür.

Örnek Canlı Ders

Uzaktan eğitim programlarında başarı notu 100 tam puan üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Ara sınavın başarı puanına katkısı : %20
Ödev ve projelerin başarı puanına Katkısı : %15
Yarı yıl sonu sınavının başarı puanına etkisi : %65

ARA SINAVLAR

Ara sınavlar online olarak çoktan seçmeli olarak yapılır. Ara sınavlara akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında dersin web sayfasından giriş yaparak katılmalısınız. Ara sınav notları Öğrenci Yönetim Sisteminden online olarak öğrenilebilir.

ÖDEV ve PROJELER

Ödev ve projeler öğretim elemanlarımız tarafından Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden online olarak verilir. Ödev ve proje teslimi aynı şekilde belirtilen süreler içerisinde Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden ders sayfanızdan online olarak yapılır. Ödevler ve projeler öğretim elemanı tarafından online olarak değerlendirilerek not verilir. Değerlendirme süreci bittiğinde ödev ya da proje notları Öğrenci Yönetim Sisteminden online olarak öğrenilebilir.

YARI YIL SONU SINAVI

Yarı yıl sonu sınavları kampüs ortamında akademik takvimde ilan edilen tarihte Pazar Günleri 12:00-17:00 arasında koordinatörlük tarafından ilan edilen derslik ve salonlarda yapılır. Yarı yıl sonu sınavları çoktan seçmeli olarak yapılır. Uzaktan eğitim koordinatörlüğünce optik olarak değerlendirildikten sonra yarı yıl sonu notları Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilir.

BÜTÜNLEME SINAVI

Bütünleme sınavları kampüs ortamında akademik takvimde ilan edilen tarihte Pazar Günleri 12:00-17:00 arasında koordinatörlük tarafından ilan edilen derslik ve salonlarda yapılır. Bütünleme sınavları çoktan seçmeli olarak yapılır. Uzaktan eğitim koordinatörlüğünce optik olarak değerlendirildikten sonra Bütünleme Sınav notları Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden ilan edilir. Bütünleme Sınav notu dönem sonu geçme notu olarak değerlendirilir. Bütünleme sınavının mazereti yoktur.

Önemli Not: 29.12 2015 gün ve 10 Sayılı Senato kararınca 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren Bütünleme Sınavları yapılmayacaktır.

MAZERET SINAVI

Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

HARF NOTLARI

Her dönemin sonunda koordinatörlüğümüzce Öğretim Yönetim Sistemindeki notlarınız ağırlıklarına göre (Arasınav%20+Ödev%15+Final%65) hesaplanarak harf notlarına dönüştürülerek öğretim elemanlarına gönderilmektedir.

Önemli Not: Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü hiçbir şekilde dönem sonu başarı notu yayınlamaz.

Ders notları ara sınav, yarı yıl sonu sınavı ve ödev ya da proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devam göz önünde bulundurularak öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile takdir olunur.

AA    4.00
BA    3.50
BB    3.00
CB    2.50
CC    2.00
DC    1.50
DD    1.00
FF    0.00

Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
I: Eksik
S: Yeterli
U: Yetersiz
P: Gelişmekte Olan
NI: Not Ortalamasına Katılmayan,
NA: Devamsızlık

Öğretim elemanları derslerine ait öğrenci notlarını Öğretim Yönetim Sistemine (SİS) girerek kesinleştirir. Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından son teslim tarihinden sonrasında kesinleşen notlar ilan edildikten sonra öğrencilerimiz yarıyıl sonu başarı notlarını Öğrenci Yönetim Sisteminden öğrenebilirler.

2017-2018 Dönemi Yıllık ücreti KDV Dahil 5.350TL.’dir

Öğretim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında, diğer yarısı ikinci dönem başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ödenir.

Programa  yapılacak yeni başvurular için ilgili döneme ait Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayınlanacak ücret esastır.

Program süresi boyunca kitap, materyal vs. gibi kaynaklar için ayrıca ek ücret ödenmez. Öğretim Yönetim Sistemi üzerindeki ders içeriklerine ders kaydınız olduğu süreler  boyunca erişebilirsiniz.

TEKNİK / SİSTEM KONULARI

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ (MOODLE)

Hüseyin DÖLEN
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Sistem Yöneticisi
huseyin.dolen@atilim.edu.tr
0 312 586 8477

CANLI DERSLER (BigBlueButton)

Hüseyin Dölen
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Sistem Yöneticisi
huseyin.dolen@atilim.edu.tr
0 312 586 8477

KAYIT ve MEZUNİYET/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Öğrenci İşleri Müdürlüğü
0 312 586 8291

DERSLER VE DİĞER AKADEMİK KONULAR

DANIŞMAN
Öğr. Gör. Özalp TOZAN
Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı Başkanı
ozalp.tozan@atilim.edu.tr
0 312 586 8343

DANIŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Ceyhan Çiğdemoğlu
Meslek Yüksek Okulu Müdürü
ceyhan.cigdemoglu@atilim.edu.tr
0 312 586 8673

MALİ KONULAR

Sibel ÖZCAN
Atlım Üniversitesi Eğitim-Öğretim Geliri Müdürlüğü – Uzman
sibel.ozcan@atilim.edu.tr
0312 586 8130

İlkay KOCAİMAMOĞLU
Atlım Üniversitesi Eğitim-Öğretim Geliri Müdürlüğü – Uzman
ilkay.kocaimamoglu@atilim.edu.tr
0312 586 8120

Bilgisayar Programcılığı
Önlisans