Atılım Üniversitesi
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı
Uzaktan Öğretim Ön Lisans Programları Akademik Takvimi

GÜZ DÖNEMİ

Kayıt Dönemi
31 Temmuz-04 Ağustos 2017 Öğrenim ücreti 1. taksit ödeme tarihleri
7-18 Ağustos 2017  Öğrenim ücreti 1. taksit cezalı ödeme tarihleri
14-18 Ağustos 2017  ÖSYM - öğrenci kayıtları
05-08 Eylül 2017 ÖSYM - ek yerleştirme öğrenci kayıtları

Ders Dönemi
11-13 Eylül 2017 Ders kayıtları ve danışman onayları
13 Eylül 2017 Derslerin başlaması
20-22 Eylül 2017 Ders ekleme-bırakma süresi
11 Ekim 2017 Kayıt dondurma başvurularının son günü
06-10 Kasım 2017 Arasınav Haftası
15 Aralık 2017 Derslerin kesilmesi
24 Aralık 2017 Dönem sonu sınavları
3 Ocak 2018 Mazeret sınavları
6 Ocak 2018 Notlarının öğrenci bilgi sisteminde duyurulması
8 Ocak 2018 Ek Sınav tarihleri
20 Ocak 2018 I notlarının FF veya U notuna dönüşmesi

BAHAR DÖNEMİ

Ders Dönemi
19-22 Aralık 2017 Öğrenim ücreti 2. taksit ödeme tarihleri
25 Aralık 2017 - 05 Ocak 2018 Öğrenim ücreti cezalı ödeme tarihleri
24-26 Ocak2018

Ders kayıtları ve danışman onayları
29 Ocak 2018 Derslerinin başlaması
07-09 Şubat 2018 Ders Ekleme-Bırakma süresi
26 Şubat 2018

Kayıt dondurma başvuruları son günü
19-23 Mart 2018

Arasınav Haftası
4 Mayıs 2018 Derslerinin kesilmesi
13 Mayıs 2018 Dönem sonu sınavları
21 Mayıs 2018 Mazeret sınavları
25 Mayıs 2018 Notlarının öğrenci bilgi sisteminde duyurulması
29 Mayıs 2018 Ek Sınav tarihleri
9 Haziran 2018 I notlarının FF veya U notuna dönüşmesi
10 Haziran 2018 Mezuniyet Töreni
Ön Lisans