Moodle hakkında

MOODLE

Açık kaynak kodlu bir yazılımdır. İlk olarak 2001 yılında Perthy Ünversitesinde Martin Dougimas tarafından yazılmıştır. En son versiyonu 3.2+ olarak 2016 Kasımda moodle.org da yayımlanmıştır.

Yazılım PHP dili ile yazılmış olup, database yapısı MYSql ve PostgreSQL üzerine yapılandırılmıştır.

1-MOODLE istatistikleri

1-MOODLE istatistikleri

MOODLE, Modülar Object Oriented Dynamic Learning Environment kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. (Esnek nesne tabanlı Dinamik Eğitim Ortamı)

Ayrıca 72245 (sayısı bilinmeyen kayıtlı olmayan siteler de mevcuttur) kayıtlı sitesi, 96 milyona yakın kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. https://moodle.net/stats/

Sadece ABD de 10.000 den fazla kayıtlı site bulunmaktadır.

2- Dünyada en çok MOODLE kullanan ülkelerin haritadaki durumu.

2- Dünyada en çok MOODLE kullanan ülkelerin haritadaki durumu.

Türkiyedeki kayıtlı moodle kullanan kurum sayısı 452 dir.

Genel özellikler

 1. Moodle, Açık kaynak kodlu ve ücretsizdir. Bu nedenle ekonomiktir.
 2. Sistem Windows, Linux, Mac OS X gibi farklı işletim sistemleri altında çalışabilmektedir.
 3. Ölçeklenebilirlik : Sistem, Sunucunun ve database yapısının kapasitesine göre binlerce öğrencili ve kurslu desteğe sahiptir.
 4. Dünya genelinde 82 hosting, eğitim, tema ve çeşitli çözümler sunan partnere sahiptir.
 5. Tek başına ticari paketlerle (WebCT ve BlackBoard) yarışmakta olup eğitim sektöründe büyük bir paya sahiptir.
 6. Oldukça geniş bir tematik topluluğa yani geliştirici ve son kullanıcı eğitmenlerden oluşan (yalnızca kendi sitesinde yarım milyondan fazla kayıtlı üye) kitleye sahiptir.
 7. 235 ülkede kullanılmaktadır ve 82 dilde desteği mevcuttur. Aynı anda 82 dil desteği ile destek verilebilmektedir.
 8. Geniş geliştirici kitlesi vardır.
 9. Geniş geliştirici kitlesi nedeniyle ürün yaşam çevrimi çok hızlıdır. Sorun olduğunda sorunun giderilmesi ticari sistemlerden daha hızlı olmaktadır. Bu nedenle forumlardan hızlı geribildirimler alınmaktadır.
 10. Açık kaynak kodlu sistem olduğundan güvenlik açıklarının kapatılması ticari sistemlere göre çok daha hızlıdır.
 11. Ücretsiz olduğundan test edici kitlesi çok geniştir.
 12. Sürekli olarak çok miktarda yeni özellik (blok veya modül) geliştirilmektedir ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.
 13. Günceldir.

Bir Öğrenim Yönetim Sistemi olarak MOODLE

Moodle, Sosyal oluşturmacı pedagojiyi (social constructionist pedagogy) benimsemekte olup etkinlik temelli eğitim, kritik yansıma ve hedef temelli eğitim gibi eğitim yöntemlerini desteklemektedir.

Moodle’de dersler kullanıcı talebine göre sistemin sağlamış olduğu bir form aracılığı ile (ders talebi yapan eğitici olarak otomatik olarak atanır) ya da sistem Moodle yöneticisinin dersi direkt açmasıyla gerçekleşir.

Moodle da dersler topluca veya tek tek kategoriler bazında tanımlanabilir. Bu tanımlama sırasında da derslere kullanıcı tanımlanabilir. Bu anlamda uzman kişiler tarafından kullanıldığında çok ciddi bir zaman tasarrufu sağlanabilir. Ayrıca Kullanıcılar derslere ödeme, e-posta, manuel, kendi kendine veya topluca tanımlanabilir. Yine LDAP destekli otomatik kayıt da mümkündür. (Bununla birlikte çok kullanılmasa bile IMAP, LTI, NNTP, POP3 RADIUS, CAS sunucu gibi kayıt seçenekleri mevcuttur). Ayrıca sistem içerisinde topluluklar oluşturularak hızlı bir şekilde derslere tanımlanabilir.

Sistem içerisinde farklı kullanıcı rolleri oluşturulabilir ve her kullanıcı sahip olduğu roller ile yetkilendirilebilir.

Sisteme bir süreliğine girişler yasaklanır ya da bakım moduna alınarak kullanıcı girişi durdurulabilir.

Modüler yapısı sayesinde Öğretim Elemanının ders içerisinde farklı etkinlikler kullanması mümkündür.

Sistem logları kaydettiği için kullanıcıların ne zaman ve hangi internet protokol numarası (IP) numarası ile sisteme girdiği takip edilebilir.

Sisteme depo (repository) yapısı kurularak dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive gibi ortamlardan da dosya yüklenesi sağlanabilir. Derslerde maks dosya yükleme boyutu belirlenebilir (Maks 50 MB gibi).

Sistemde kullanıcılar herhangi bir işlem yapmadan süre ayarlanabilir (Maks 8 saat).

Sistemde çeşitli istatistikler otomatik olarak tutulabilir. Bunlara bağlı olarak raporlar alınabilir (Günlük kullanıcı girişleri, ders ve etkinlik bazlı etkileşimler, en çok girilen dersler, en çok etkinlik gerçekleştirilen dersler gibi). Bunlara ek olarak sistemdeki kullanıcı sayısı, ders sayısı, ödev ve soru sayısı gibi bilgiler de görülebilir.

Aylık, haftalık, konu ve tek etkinlik bazlı dersler tanımlanabilir. Bu dersler sistem tarafından ya da Öğretim elemanı tarafından dönem sonunda yedeklenip, yeni döneme göre tekrar kullanılacak şekilde ayarlanabilir. Böylece öğretim elemanı için yıllar içerisinde birikmiş ve güncel bir içerik havuzu oluşur.

Derslerde, etkinlik bazlı başarı-yeterlilik temeline dayalı öğrenim kurgulamak mümkündür. Bu anlamda öğrenciler bir öğreniminin asenkron kısmını, başından sonuna kadar öğretici desteği olmadan da yürütebilir.

Birden fazla dil desteği sağlanarak kullanıcıların aynı dersi farklı dillerde takip etmesi sağlanabilir.

Derslere tanımlı bütün kullanıcılarla tek tek veya topluca iletişim kurulabilir, aynı zamanda öğrenciler de öğretim görevlisi veya diğer arkadaşları ile mesajlaşabilir.

Derslerde gruplar oluşturularak farklı ödevler veya farklı tartışma grupları oluşturulabilir ve bu gruplar sadece kendilerine tanımlı etkinliklere katılabilir. Yine bu gruplara farklı mesajlar gönderilebilir.

Derslere tanımlı kullanıcılar hakkında genel bilgiler tutulabilir.

Online eğitim etkinlikleri

Moodle ders sayfasında en üstte general kısmı bulunur. Bu kısımda daha çok dersin genel tanımları, dersin izlencesi (syllabus) bulunur.

Yine otomatik olarak Haber Forumu (News forum) (ders ayarlanırken haber sayısı belirtilmişse) bulunur. Bu şekilde öğrencilere duyurular yapılabilir. Aynı zamanda bu duyurular opsiyonel olarak öğrencilere e-posta olarak ta gönderilebilir.

Moodle temasına göre sağda veya solda bloklar halinde Gezinme ve Yönetim kutucukları bulunur.

Moodle de 2 çeşit içerik tanımlamak/eklemek mümkündür.

 1. Kaynaklar (Ad a resources)
 2. Etkinlikler (Ad an activity)

Kaynaklar (Sources)

Kaynaklar kısmı daha çok dersin statik kısmı olarak tanımlanabilir. Buraya yüklenen içerikler öğrenciler tarafından sadece incelenebilir ya da indirilebilir içerikleridr.

Birçok eğitim içeriği öğrencilere sunulabilir. SCORM, IMS içerik paketleri, pdf, metin dosyaları, video dosyaları,…

Klasörler (folder) tanımlanarak klasör içerisindeki dosyalar direkt indirilebilir.

Kitap formatlı birçok içerikten oluşan (hatta SCORM olarak indirilebilen) bir içerik oluşturulabilir.

Ders içerisinde arayüzü zenginleştirmek ve görünümü daha da estetik hale dönüştürmek için Etiket (label) ya da sayfa (page) eklenebilir. Bu şekilde ders içerisinde herhangi bir konu hakkında bir web sayfası tasarlamak, video (örneğin youtubeden embed edilerek), resim, tablo giibi etkinliklerle dersi zenginleştirmek mümkündür.

Bir site, video direkt URL ile sayfada görüntülenebilir.

Yine moodle’ın sürekli artan eklentilerinden (plugin ) eklenerek ders sayfası zenginleştirilebilir.

Etkinlikler (Activity)

Etkinlikler daha çok öğrencilerin de etkileşim içerisinde bulunduğu ve bilgi paylaşımı yaptığı bölümdür.

Bu bölümde öncelikle en güncel ve yararlı etkinlik olan Course Network ile başlamak doğru olur. Bu etkinlik ile üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarının da efektif katkı sağlayacağı, bilgi, belge, etkinlik, duyuru paylaşımı yapabileceği, eğitimin Facebook’u olarak değerlendirebileceği theCN her ders altında tanımlıdır. Buradan sisteme giren kullanıcılar theCN altında tanımlı Atilim Network ortak alanına direkt bağlanabilir.

www.thecn.com sitesinden de ayrıca bu paylaşım ortamına kayıt olarak da yukarıda belirtilen Atilim Network üzerinden paylaşımlar yapabilir.

Etkinlikler bölümünde Ödevler (assignments) verilebilir. Bu şekilde öğrenciler hazırlamış oldukları ödevlerini belirlenen bir zaman aralığında yazıcıdan çıktı almadan pdf, Word olarak moodle üzerinden yükleyebilirler. Bu ödevler daha sonra dersin öğretim görevlisi tarafından sistem üzerinden incelenip, notlandırılabilir. Böylece çok hızlı ve düzenli bir şekilde ödevler değerlendirilmiş olur. Burada önemli olan bir başka durum herhangi bir kağıt masrafının olmamasıdır.

Dersler içerisinde yine online sohbetler (Chat) tanımlanabilir.

Çeşitli konularda ortak çalışmalar için çalıştaylar düzenlenebilir. Bu şekilde öğrenciler gruplara ayrılarak ortak çalışmalar yürütebilir.

Çeşitli anketler düzenlenerek öğrencilerden geribildirimler toplanabilir.

Online sınavlar düzenlenerek hızlıca değerlendirmeler yapılabilir. Burada bir açıklama yapmak gerekiyor. Online sınavlar için önceden “Soru Bankası”na istendiği kategorilerde istendiği kadar soru eklendikten sonra (bu soruları sadece dersin öğretim görevlisi görebilir, öğrenciler hiçbir şekilde göremez) bu  sorulardan sınav tanımlanabilir. Bu sınavlarda belli sayıdaki (örneğin 100) sorudan 20 soruluk sınav tanımlanabilir. Bu sorular her öğrenciye farklı sırada ve şıkları da yer değiştirecek şekilde gönderilebilir.

Önceden hazırlanmış SCORM (Sharable Content Obrect Referans Modelü- Paylaşılabilir İçerik Nesneleri İçin Başvuru Modeli) yüklenebilir. Bu şekilde bu nesnelerin ne oranda takip edildiği veya incelendiği değerlendirilebilir.

Wikiler ve sçözlükler de de tanımlamak mümkündür. Bu şekilde örneğin İngilizce dersine öğrencilerin sürekli geliştirdiği (resimli de ) sözlük oluşturulabilir.

Canlı Ders sistemi (Senkron ders) tanımlanabilir.

Turnitin İntihal Kontrol yazılımı Moodle içerisine entegre edildiğinden ders içerisine eklenen Turnitin ödevi ile öğrencilerden gelen ödevler otomatik olarak intihal kontrolünden geçirilerek ödevlerdeki aşırmalar engellenmiş oluyor. Bu yazılım sayesinde tanımlı etkinliğe yüklenen ödevler dünyada 10 Milyardan fazla doküman ile karşılaştırılarak %kaçlık bir alıntı olduğunu gösterir bir rapor halinde öğretim elemanına bildiriliyor. Öğretim elemanları bu rapora göre sistem tarafından verilen bir makbuz ile tezlere onay verebilmektedir.

Moodle hakkında eğitim almak için tıklayınız.

Hüseyin Dölen
Atılım Üniversitesi Moodle Sorumlusu

 

Moodle hakkında